UWAGA STUDENCI

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych prosi o dostarczenie dokumentów:
1) potwierdzających stopień niepełnosprawności;
2)  kwestionariuszy znajdujących się na stronie – PWSZ – Serwis osób niepełnosprawnych w zakładce “O Serwisie”.

Pełnomocnik przypomina także o składaniu wniosków o stypendia dla osób z niepełnosprawnością.
Termin upływa 21 października 2014 r.