Absolutorium 2014

Przed nami ważne wydarzenie. W piątek, 7 listopada, w naszej Uczelni odbędzie uroczyste Absolutorium.
Dyplomy ukończenia studiów I stopnia blisko 80 absolwentom wręczy Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak. 
W tym roku swoje prace złożyło i obroniło w sumie 179 studentów. Najliczniejszą grupę stanowią absolwenci pedagogiki – 79 osób oraz ekonomii  – 53 osoby. Pozostali, to absolwenci: metalurgii, automatyki i robotyki, grafiki i kulturoznawstwa.

Absolutorium rozpocznie się o godz. 14.00 (aula budynku B).  

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.