Akademia Młodego Przedsiębiorcy

Już jutro odbędą się kolejne zajęcia w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy.
Tym razem słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa własności intelektualnej.
Zajęcia poprowadzi dr Paweł Modzel.
17 lutego, godz. 16.00., sala 109 A (I p. budynek A)