Akcja Instytutu Humanistycznego – pierwsze efekty

Instytut Humanistyczny PWSZ w Głogowie od października ubiegłego roku opiekuje się grobami osób o nieznanej tożsamości znajdującymi się na głogowskich cmentarzach. Akcja ta, to nie tylko sprzątanie. Dzięki długim staraniom, a przede wszystkim przychylności miejscowych firm kamieniarskich, udało się doprowadzić do zamontowania na objętych opieką grobach pięciu tablic z obramowaniem. Nagrobki na cmentarzu w Brzostowie wykonał i zamontował nieodpłatnie i we własnym zakresie pan Wojciech Iciek, który w ten sposób włączył się w akcję instytutu.Dwa pomniki na grobach NN zostaną w najbliższym czasie zamontowane także na cmentarzu w Krzepowie. Ich wykonanie i montaż we własnym zakresie i nieodpłatnie zadeklarował pan Henryk Ciemny. W ramach akcji Instytutu Humanistycznego przeprowadzona została także zbiórka zniczy, wkładów i innych materiałów dekoracyjnych. Studenci pedagogiki studiów niestacjonarnych, wspierani przez inicjatorkę całej akcji – dyr. Instytutu Humanistycznego dr Sławomirę Lisewską, z zebranych materiałów oraz z kwiatów ofiarowanych przez I rok pedagogiki studiów niestacjonarnych wykonali kompozycje kwiatowe, które 15 maja zaniosą na objęte opieką groby.