Akcja z pozytywnym efektem

Ogólnopolska Akcja „Dwa wymazy i do bazy” prowadzona przez minione dwa dni przez DKMS Polska, w którą włączyli się także Studenccy Ambasadorzy z PWSZ w Głogowie, przyniosła wymierne efekty. 43 osoby, w tym nasi studenci oraz osoby spoza uczelni,  odwiedziły punkt działający w PWSZ i  zarejestrowały się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego, komórek macierzystych bądź krwi. Każda zgłaszająca się osoba mogła na miejscu uzyskać  informacje dotyczące zasad wpisania do bazy dawców oraz konsekwencji podjęcia takiej decyzji.
Wszystkim zaangażowanym w akcję oraz osobom, które deklarują gotowość niesienia pomocy serdecznie dziękujemy.