„Analityka i kontrola jakości w warunkach przemysłowych” – odbyło się kolejne spotkanie

„Doświadczenia CBJ sp. z o.o. w badaniach materiałów miedzionośnych” – to tytuł kolejnego spotkania w ramach seminarium pn.: „Analityka i kontrola jakości w warunkach przemysłowych” które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.  Studenci uczestniczący w spotkaniu mieli okazję pogłębić wiedzę dotyczącą innowacyjnych metod badawczych stosowanych dla analityki przemysłowej w celu  zapewnieniu należytej jakości w procesach  ciągów technologicznych hutnictwa i górnictwa miedzi.

Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Murdzek – Główny Inżynier w Centrum Badań Jakości sp. z o.o., która od lat zajmuje się analityką przemysłową w grupie KGHM Polska Miedź S.A. Na uwagę zasługuje fakt, że omawiana tematyka jest obszarem zainteresowań nie tylko metalurgów, ale również automatyków. Spotkanie umożliwiło także studentom poznanie rzeczywistych wyzwań, jakie przemysł stawia przed inżynierami.

 Dziękujemy Pani Prorektor PWSZ – dr inż. Elżbiecie Banaczyk, wykładowcom PWSZ, studentom Instytutu Politechnicznego za udział w spotkaniu  i zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych seminariach.