Antropologia edukacji

W ostatnich dniach ukazała się kolejna publikacja Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej autorstwa prof. Mikołaja Krasnodębskiego. „Publikacja (…) stanowi studium filozoficzno-historyczno-pedagogiczne. Autor już na samym wstępie ukazuje perspektywę prowadzonych analiz odpowiadając zwięźle na postawione pytania: „Kim jest człowiek? Czym jest wychowanie? Czym jest kultura? Odpowiedzi na te pytania zawierają się nie tylko w tytule pracy – Antropologia edukacji. Antropologię filozoficzną, edukację oraz filozofię kultury łączy wspólny namysł nad uprawą potencjalności człowieka,  jego możności i natury, które wyrażają się w fenomenie „stawania się człowiekiem”. To niezwykle ważne zagadnienia, a zarazem niełatwa sztuka, stanowiąca niejako wprowadzenie człowieka do relacji osobistych i społecznych. Dlatego konieczne jest wychowanie i kształcenie. Postawione tezy potwierdza konkretnym przykładem z dziejów polskiej edukacji, jakim jest osoba i myśl pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego. Odniesienie do doświadczenia z przeszłości może być inspirujące dla współczesnych rozwiązań. (…) Znajomość tradycji niejednokrotnie stawała się potrzebą i wartością w ważnych momentach dziejowych, stanowiąc źródło i ważną inspirację dla rozwoju podstaw teoretycznych i praktyki edukacji, tworzenia współczesnych programów wychowawczych. Tu szczególnie ważną może być inspiracja do znalezienia drogi zapobiegania procesom separacji myśli pedagogicznej od jej antropologicznych podstaw.” / z recenzji dr hab. Marii Opieli, prof. KUL/

Publikacja została dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Publikacja jest dostępna i można ją zakupić. Wszystkie dane pod linkiem http://biblioteka.pwsz.glogow.pl/wydawnictwo/publikacje/