Artykuł studentki o zawodzie pielęgniarki i jego historii

Czy kiedykolwiek, korzystając z usług i pomocy pielęgniarek zastanawialiście się nad tym, jakie korzenie ma ten zawód? Historia jest długa i niezwykle interesująca. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszej studentki opublikowanym w czerwcowym numerze Magazynu Pielęgniarki i Położnej.
„Pielęgnowanie z czasem stało się zawodem. Na początku jednak opierało się na wykonywaniu prostych  czynności pielęgnacyjnych wobec dzieci i chorych w kręgach rodziny. Nabyte umiejętności i sprawdzone procedury były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wraz z upływem czasu zajęcie to ewoluowało – konieczne okazało się odpowiednie przyuczenie, ciągłe doskonalenie umiejętności, z opieki charytatywnej przeobraziło się w płatną pracę dla dobra innych.” – tak swój artykuł rozpoczyna Magdalena Leszczyńska – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kierunku pielęgniarstwo. W kilkustronicowym tekście autorka przemierza wieki – od czasów pierwotnych, przez starożytność, średniowiecze, po czasy współczesne  – nakreślając warunki, w jakiś rodził się ten szlachetny zawód.

„(…) W ferworze walki z codziennością, trudną rzeczywistością zapominamy często, że nie da się zrozumieć współczesnego pielęgniarstwa bez poznania jego historii i uwarunkowań rozwoju.” – piesze Redakcja w przedmowie do artykułu.

Zachęcamy do lektury Zanim pielęgnowanie stało się zawodem