Oskar dla studentki!
NOWE MEDIA Z NAGRODAMI

Kim był Oscar Wilde, wszyscy wiedzą. Nie każdy może jednak zauważył, że w czwartek z Oskarowym Wyróżnieniem z Hasztagowni wyszła WildeFanka. Taki tytuł uzyskała studentka kierunku nowe media. A Oskar na dyplomie, karnet na profesjonalną sesję zdjęciową, butelka na odkrycia, klucz do poczucia humoru, karnet na warsztaty dykcji czy pudełko na pomysły, to tylko niektóre z nagród, jakie dr Sławomira Lisewska rozdała studentom.  Podczas gdy słuchacze innych kierunków notowali bibliografię na semestr letni, studenci II roku nowych mediów tkwili jeszcze w semestrze zimowym, choć na pewno zimno im nie było, bo atmosfera okazała się gorąca: dr Sławomira Lisewska dwa semestry prowadziła niekonwencjonalne zajęcia i nie inaczej, jak niekonwencjonalnie, można określić ich zakończenie. Najpierw był maraton filmowy, podczas którego prezentowano filmy studentów, potem głosowanie na najlepszy materiał, wreszcie nagrody i wyróżnienia, mi.in. w kategoriach: najlepsza youtuberka, dziennik-aż śledczy, talent aktorski. Rozdaniu nagród, które otrzymali studenci II roku nowych mediów w rozstrzygniętym 21 lutego konkursie na najlepszy materiał filmowy, podsumowujący zajęcia media a literatura współczesna, towarzyszyła telewizja Master. Warto dodać, że konkurs, niezależnie od ocen w indeksach, dobrze wpłynął na zdrowie studentów, którzy śmiali się podczas maratonu i przy odbiorze nagród.

Zdjęcia z maratonu filmowego i rozdania nagród w Galerii.

Nowe Media – Stroje

Już nie raz studenci udowadniali, że na kierunku Nowe Media zajęcia nie są zwyczajne i nudne. Tym razem studenci III roku pokazują co takiego robili na zajęciach z kreacji wizerunku, które prowadzi P. Ewa Pastor.

Dzięki tym zajęciom młodzi ludzie powtórzyli skrawek historii. Tak historii, ale jaki związek ma historia z kreacją wizerunku? Taki, że studenci przebierali się za różne postaci, z różnych kultur i epok. Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o kulturach, gdzie dla wizerunku osoby tak samo ważny jest strój, jak makijaż czy postawa ciała- cała komunikacja niewerbalna. Niektóre kreacje liczyły sobie ponad 100 lat!

Studenci chwycili za aparaty, aby udokumentować swoje charakteryzacje. Sami zobaczcie co z tego wyszło. LINK

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE 

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(umowa V)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uzupełniającą praktykantów do praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć
w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych. W rekrutacji do projektu praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w  Głogowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów, na kierunkach studiów  i planowanych terminach podanych w tabeli poniżej.

Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Rok studiów Przewidywana liczba studentów biorących udział
w praktykach
1. Nowe Media II 1

Projekt skierowany jest do studentów studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym.

Planowany termin realizacji praktyk: III-VIII 2019 r.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 1) wraz z zaświadczeniem z Dziekanatu dotyczącym uzyskanej średniej ocen z roku akademickiego poprzedzającego bieżący rok akademicki należy złożyć w Biurze Projektów (pok. 119A) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Przyjmujemy wyłącznie kompletną dokumentację.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: g.machera@pwsz.glogow.pl

Załączniki:
Regulamin rekrutacji praktykantów
Załącznik 1 – Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie
Załącznik 2 – Ogólna informacja o Projekcie

ZAPRASZAMY STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW!!!

ZAPRASZAMY STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW NA

pierwsze zajęcia w ramach

Seminarium

pn.: „ Analityka i kontrola jakości w warunkach przemysłowych”

które dotyczyć będą:

„Zastosowania światłowodów w analityce przemysłowej”

Spotkanie poprowadzi Pan Wojciech Karaś – Przedstawiciel firmy Yokogawa Polska, która od lat zajmuje się produkcją, sprzedażą i instalacją systemów sterowania,  oprogramowania regulatorów, czujników pomiarowych, a także zastosowaniem technik światłowodowych do analizy przemysłowej.

 

Spotkanie odbędzie się

w dniu 23.01.2019 r.

 (tj. środa)
o godzinie 14:30 w sali 109 A.

 

Serdecznie zaprasza  Dyrektor Instytutu Politechnicznego