Uzupełniające wybory do Senatu PWSZ w Głogowie

Głogów, 11.12.2014.

Uczelniana Komisja Wyborcza 

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 38

1. Stwierdzenie ważności uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

Ad. 1

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność uzupełniających wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra przeprowadzonych 05.12.2014r.

Wybrana została:

mgr Urszula Zięba

  

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

Głogów, 01.12.2014.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 37

1. Miejsce uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

Ad. 1

Uzupełniające wybory do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra w dniu 05.12.2014r. o godzinie 15:00 odbędą się w:

Sali Senackiej. 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

 

Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Głogowiez grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra

Uczelniana Komisja Wyborcza

Głogów, 25.11.2014.

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 36

1. Terminy uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

2. Sporządzenie list wyborczych w uzupełniających wyborach do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

3. Sporządzenie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra.

Ad. 1

Uzupełniające wybory do Senatu z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra odbędą się:

05.12.2014r. o godzinie 15:00 w budynku PWSZ w Głogowie.

Ad.2

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o sporządzeniu list wyborczych w uzupełniających wyborach do Senat z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra. Listy udostępnia się do wglądu u sekretarz UKW – Iwony Uchańskiej (pok. 118) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.

Ad.3

Wzory kart do głosowania w uzupełniających wyborach do Senat z grona nauczycieli akademickich z tytułem magistra stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

 

 

Karta do głosowania

Uprawnienia elektryczne do 1 kV

Uprawnienia elektryczne do 1 kV

W czwartek, 3 kwietnia o godz. 16, w sali 105 B odbędzie się spotkanie studentów planujących w tym roku akademickim przystąpić do egzaminu celem uzyskania uprawnień elektrycznych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV. Kurs przygotowujący do egzaminu jest bezpłatny. Uprawnienia ważne są 5 lat. Wszystkich zainteresowanych zapraszam.

Organizator szkolenia i egzaminu

dr inż. Elżbieta Banaczyk

 

Konferencja podsumowująca projekt „Wizualizacje w przemyśle i sztuce – nowa jakość kształcenia”

Konferencja podsumowująca projekt „Wizualizacje w przemyśle i sztuce – nowa jakość kształcenia”

26 września br. o godz. 10:00 w auli 012 B odbędzie się konferencja podsumowująca 4-letnią realizację projektu „Wizualizacje w przemyśle i sztuce – nowa jakość kształcenia” .

Harmonogram konferencji – Pobierz