Uprawnienia elektryczne do 1 kV

W czwartek, 3 kwietnia o godz. 16, w sali 105 B odbędzie się spotkanie studentów planujących w tym roku akademickim przystąpić do egzaminu celem uzyskania uprawnień elektrycznych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV. Kurs przygotowujący do egzaminu jest bezpłatny. Uprawnienia ważne są 5 lat. Wszystkich zainteresowanych zapraszam.

Organizator szkolenia i egzaminu

dr inż. Elżbieta Banaczyk