Akcja Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie. Zbiórka zniczy i porządkowanie grobów NN

Chcesz zrobić coś pożytecznego? Włącz się w akcję Instytutu Humanistycznego!

 W październiku bieżącego roku akademickiego wykładowcy i studenci I roku pedagogiki studiów stacjonarnych zainicjowali akcję sprzątania grobów NN. W związku z tym, iż groby te na głogowskich cmentarzach są bardzo zaniedbane, postanowiliśmy rozszerzyć akcję, która już w założeniu miała być cykliczna. Na początku maja studenci wraz
z wykładowcami uporządkują groby NN. Do tego czasu trwać będzie zbiórka zniczy, wkładów do zniczy, lampek elektronicznych, wazonów, sztucznych kwiatów itp. Karton, do którego można składać ww. rzeczy, znajduje się na portierni.

Zachęcamy pracowników uczelni i studentów wszystkich instytutów
do włączenia się w akcję Instytutu Humanistycznego.