BAL ABSOLWENTA I PRACOWNIKA

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
23 maja 2014 r. spotkamy się na Balu Absolwenta i Pracownika.

Całkowity koszt uczestnictwa w Balu to 130 zł/os. Osoby, które wpłaciły zaliczkę w kwocie 50 zł/os. powinny wpłacić pozostałą kwotę 80 zł w terminie do 12 maja 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

1)      Absolwenci bez osoby towarzyszącej:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010)

2)      Absolwenci z osobą towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, 2 osoby (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010, 2 osoby)

3)      Pracownicy dokonujący opłaty tylko za siebie (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) lub tylko za osobę towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik)

4)      Pracownicy dokonujący opłaty za siebie i osobę towarzyszącą (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych)

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik, 2 osoby.  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik, 2 osoby).

Wszelkie pytania należy kierować na adres: rudnik@pwsz.glogow.pl  lub na numer tel. 76 835 35 66 lub 832 04 20.