Dr inż. Elżbieta Banaczyk członkiem Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk

Prorektor PWSZ w Głogowie, dr inż. Elżbieta Banaczyk, została członkiem Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk na lata 2019 – 2022.

Dr inż. Elżbieta Banaczyk ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Automatyki, Elektroniki  i Informatyki Politechniki Śląskiej, w 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: automatyka i robotyka (specjalność metrologia).

Przedmiotem badań prowadzonych przez dr inż. Elżbietę Banaczyk są pomiary poziomu materiałów sypkich ze szczególnym uwzględnieniem metody radarowej i  ultradźwiękowej. Jest autorem i współautorem  wielu publikacji w czasopismach technicznych m.in. w Control Engineering Polska, Pomiary Automatyka Kontrola oraz w Dydaktyce Nauk Stosowanych. Brała czynny udział  w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, których pokłosiem są m.in. referaty: Optymalizacja metrologiczna pomiaru poziomu metodą bezkontaktową, Modele wypełnienia zbiornika materiałem sypkim, numeryczne oszacowanie objętości, Szacowanie niepewności przy pomiarach poziomu metodą radarową, Światłowodowa technika pomiaru.

Od 2008 r. jest zatrudniona w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Od kilku lat  związana z Politechniką Śląską w Gliwicach. Jest wykładowcą  z zakresu m.in. pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, napędów stosowanych w automatyce, techniki mikroprocesorowej, była recenzentem i promotorem wielu prac inżynierskich, w tym  wyróżnionej w konkursie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu „Najlepszy Dyplom Roku”: Analiza pracy maszyn wyciągowych zasilanych
z przekształtnika.

Dr inż. Elżbieta Banaczyk swoją pracę zawodową łączy również z oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, uzyskała drugi stopień specjalizacji zawodowej, była ekspertem MEN dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, przewodniczącą krajowych zespołów egzaminatorów CKE w Warszawie, ekspertem branży elektrycznej przy Urzędzie Marszałkowskim w projekcie  „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Prowadziła prace badawcze w projekcie Diagnoza wybranych branż kształcenia zawodowego. Autor Teczek informacji o zawodzie: elektryk, elektromechanik, monter mechatronik. Przez wiele lat współpracowała  z Centralną Komisją Egzaminacyjną
w Warszawie, w tym czasie powstały publikacje: Standard wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych, Standard wyposażenia pracowni i warsztatów szkół technicznych w Polsce oraz kilkanaście arkuszy egzaminacyjnych. Za zasługi dla oświaty w 1998 roku otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty, w 2001 roku Brązowy Krzyż Zasługi, a w 2009 r. Dolnośląski Kurator Oświaty wytypował dr inż. Elżbietę Banaczyk do  Srebrnego Krzyża Zasługi.

Serdecznie gratulujemy nominacji.