Dr Liudmila Vasilkouskaya w PWSZ Głogów – partnerstwo z Białorusią

Zacieśniamy więzi z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie.
Z rewizytą  w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie gościła dr Liudmila Vasilkouskaya – metodystka i pracownik administracyjny grodzieńskiego uniwersytetu. To pokłosie wizyty wykładowcy Instytutu Humanistycznego, dr Adama Bujaka u naszych partnerów z Białorusi.

Pobyt w PWSZ w Głogowie był okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących funkcjonowania obu uczelni. Dr Liudmila Vasilkouskaya opowiedziała o swoim uniwersytecie, zwracając uwagę na dzielące nasze uczelnie różnice. Na co dzień pracuje w Pracowni Metodologicznej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego i wraz z kilkoma współpracownikami zajmuje się układaniem planów zajęć dla studentów, dlatego po spotkaniu w Biurze Projektów odwiedziła Dział Organizacji Nauczania i Jakości Kształcenia PWSZ w Głogowie, by przyjrzeć się pracy swojej koleżanki po fachu,  mgr Marty Stachowiak. Obie panie porównywały metody i techniki swojej pracy, dzieląc się wiedzą na temat spraw organizacyjnych. Przyjazd do Polski był również okazją do spotkania z dr Izabelą Rutkowską i nawiązania współpracy w ramach Rady Naukowej czasopisma Spotkania” publikowanego przez Wydawnictwo PWSZ w Głogowie. Ponadto nasz gość uczestniczył w wykładach i rozmowach ze studentami. Popołudniami Pani Liudmila korzystała z uroków słonecznego Głogowa, spacerując m. in. po Starym Mieście.

Dr Liudmila Vasilkouskaya przyznaje, że ma ogromny sentyment do naszego kraju i do Polaków. Biegle mówi także po polsku. Na Białorusi ukończyła trwające 5 lat studia I-stopnia na kierunku Polonistyka i Białorutenistyka (specjalność: Języki słowiańskie i filologia słowiańska) oraz roczne magisterskie studia uzupełniające na kierunku: Literatura Narodów Krajów Zagranicznych (specjalność: Literatura polska). To dlatego zdecydowała się podjąć studia doktoranckie właśnie w Polsce, na uczelni w Lublinie,  gdzie do dziś ma grono polskich przyjaciół.

Szeroką relację z wizyty oraz zdjęcia publikujemy  tutaj