Dyplomy rozdane

Po raz jedenasty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie wręczone zostały dyplomy ukończenia studiów. W uroczystym Absolutorium wzięło udział kilkudziesięciu tegorocznych absolwentów, którym towarzyszyli najbliżsi – rodzice, żony, mężowie, przyjaciele.  JM Rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna Rusak, podziękowała wszystkim za współpracę, złożyła gratulacje i życzenia: Za nami 3 – 3 i pół roku wspólnej pracy. Był to czas wielu radosnych i przyjemnych chwil towarzyszących studiowaniu, ale wiem, że były i trudne momenty. Dziś mogę powiedzieć – podołaliście trudom nauki, nie zabrakło Wam zapału, wytrwałości i konsekwencji. Gratuluję sukcesu wszystkim Absolwentom, a także ich rodzinom i bliskim, którzy poprzez wsparcie i pomoc,  z pewnością mają w tym sukcesie swój udział. (…) życzę,  aby nigdy nie zabrakło Wam zapału do zdobywania wiedzy i dalszego rozwoju. Aby nigdy nie opuszczała Was ciekawość świata i odwaga w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, których być może nikt jeszcze nie zadawał.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

Tradycyjnie już, najlepsi absolwenci, którzy uzyskali na dyplomie oceny celujące i bardzo dobre oraz wysoką średnią ocen w całym toku studiów,  zostali uhonorowani nagrodami. W tym roku JM Rektor  nagrody wręczyła Pani Annie Muniak, Pani Agnieszce Olszewskiej-Magiera, Pani Monice Baranowskiej-Ślifierz oraz Panu Pawłowi Kołodziej. Specjalne nagrody dla celujących absolwentów ufundowała także Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wiceprezes Krzysztof Sadowski wręczył je Pni Agnieszce Boguszewskiej i Panu Witoldowi Józefczykowi.

W czasie uroczystości wszyscy obejrzeli wspomnieniowy materiał filmowy zrealizowany przez Państwa Bożenę i Andrzeja Bęben – studentów III roku Nowych Mediów pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej, a także prezentację zdjęciową pokazującą trzyletni pobyt absolwentów w naszej uczelni.  Na zakończenie odbył się tradycyjny „rzut biretem”. Wspólnym zdjęciom, życzeniom i obietnicom o utrzymywaniu dalszych kontaktów nie było końca.

W tym roku mury naszej uczelni opuszcza 155 absolwentów – 107 osób uzyskało tytuł licencjata, 48 osób tytuł inżyniera.

Film zrealizowany przez studentów Nowych Mediów można obejrzeć tutaj

Fotorelacja w Galerii zdjęć PWSZ