Dyplomy rozdane

Już po raz trzeci w naszej uczelni odbyło się uroczyste Absolutorium, podczas którego rozdane zostały dyplomy ukończenia studiów. W uroczystośći wzięło udział  109 spośród 311  tegorocznych absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli im licznie przybyli członkowie rzodzin.  Absolutorium było też okazją do wręczenia kolejnych już nagród i wyróżnień dla naszych absolwentów.

Nagrody Głogowskiej Fundacji Akademickiej, przyznawane za wysoką średnią oraz wyróżniającą się pracę licencjacką lub inżynierską otrzymali w tym roku: Justyna Witczak – absolwentka ekonomii, Szymon Łuczak – absolwent automatyki i robotyki oraz Patryk Kędzior – absolwent grafiki.  Nagrody za pracę na rzecz Uczelni i działalność w Kole Naukowym Automatyków i Robotyków otrzymali Szymon Łuczak, Damian Turkowiak i Paweł Tkacz. Ponadto Rada Instytutu Humanistycznego, za całokształt dokonań oraz pracę na rzecz Uczelni,  przyznała “Gałązki Głogu”. Otrzymali je: Ewa Bal, Joanna Łuczyńska, Anna Kaczor oraz Marcin Reszewicz.  

Warto przypomnieć, że podczas tegorcznej Inauguracji Roku Akademickiego przedstawiciel Marszałka Wojewdztwa Dolnośląskiego wręczył naszym trzem absolwentom nagrody piniężne w wysokości 5 000 zł, “Najlepszy Dyplom Roku” . Otrzymali je:

Joanna Łuczyńska – absolwentka kulturoznawstwa – autorka pracy pt. „Średniowieczne zamki i warownie” napisanej pod kierunkiem doktora Krzysztofa Czapli. 

Sylwia Błaszczak – absolwentka instytutu ekonomicznego – autorka pracy pt. „Analiza czynników wpływających na kształtowanie się wyniku finansowego w jednostce gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną oodpowiedzialnością w Głogowie” napisanej pod kierunkiem doktor Teresy Maszczak. 

Damian Turkowiak – absolwent automatyki i robotyki – autor pracy pt. „Projekt i wykonanie inkubatora (aparatu lęgowego) sterowanego za pomocą mikrokontrolera firmy ATMEL” napisanej pod kierunkiem profesora Mariusza Giergiela.

 Projekt „Najlepszy Dyplom Roku” finansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a uczestniczą w nim uczelnie akademickie i zawodowe z całego Dolnego Śląska.