Elastyczna forma kształcenia

W roku akademickim 2014/2015 będziemy prowadzić studia w tzw. elastycznej formie.
Są to STUDIA DZIENNE BEZPŁATNE ! 
Zajęcia odbywać się będą 3-4 razy w tygodniu, w dni powszednie i zaczynać się będą po godz. 15.30.
Dzięki takiej organizacji osoby pracujące lub mające z innych powodów ograniczone możliwość dysponowania czasem, 
nie będą już musiały rezygnować z dziennych studiów. Elastyczna forma kształcenia pozwoli bowiem na pogodzenie nauki
z innymi obowiązkami, np. opieką nad dzieckiem, osobą starszą czy pracą.
Jest to jedna z kilku nowości, jakie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie wprowadza do oferty kształcenia
na rok akademicki 2014/2015.