Fundusze Unii Europejskiej – studia podyplomowe

Rozpoczynamy nabór na kolejny kierunek studiów podyplomowych. Tym razem jest to oferta skierowana do pracowników administracji państwowej, samorządowej, nauczycieli, przedstawicieli różnorodnych środowisk i organizacji społecznych (NGO), instytucji publicznych, absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Studia podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej – pozyskiwanie, monitorowanie i rozliczanie są szansą na zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie: identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem funduszy unijnych, przygotowania projektów (tzw, miękkich i twardych) zgodnie z procedurami UE, opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu głównych zagadnień związanych z wdrażaniem projektów UE (zamówienia publiczne, katalog kosztów kwalifikowanych, pomoc publiczna), wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy UE (rozliczanie finansowe i rzeczowe), rozliczania projektów w aspekcie finansowym oraz prawnym, ewaluacji interwencji funduszy UE, organizowania i kierowania pracą zespołów projektowych, a także uczestniczenia w opracowywaniu projektów o charakterze społecznym i przewiduje wielokierunkowe skutki ich realizacji. Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w formie wykładów,ćwiczeń, warsztatów oraz seminariów i trwają dwa semestry. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tą ofertą. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Uczelni w zakładce Studia Podyplomowe oraz w Dziale Nauczania ( tel. 76 832 04 32 ).