I miejsce dla zespołu PWSZ w Głogowie!

Zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w składzie: studentki: Dominika Piekarz, Anita Sokołowska-Mikityn, Klaudia Rafałowicz, Agnieszka Klara, Karolina Baszyńska oraz dyrektor Instytutu Medycznego mgr Dorota Milecka i dr Elżbieta Garwacka-Czachor, zajął I miejsce w Konkursie Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na najlepsze referaty studenckie. 
Konkurs odbył się w ramach X Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość”, w której uczestniczyli studenci pielęgniarstwa naszej uczelni.  Zwycięstwo naszemu zespołowi przyniósł referat pt. “Laureatki Medalu im. Florence Nightingale z Dolnego Śląska”. Sukces jest tym większy, że w porównaniu z innymi uczelniami, tradycja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie jest bardzo krótka, bo ma dopiero cztery lata. Tak wysoka ocena naszych studentek i wystąpień przez nie przygotowanych świadczy o najwyższych standardach i poziomie kształcenia w naszej uczelni.
Gratulujemy!
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu znaleźć można tutaj.