Instytut Humanistyczny w akcji porządkowania grobów N.N.

Jak co roku przed 1 listopada, studenci i wykładowcy udali się na głogowskie cmentarze, aby uporządkować mogiły osób nieznanych. Akcja porządkowania grobów N.N. trwa już kilka lat. Do tej pory uporządkowano kilkadziesiąt takich mogił. Z inicjatywy instytutu, dzięki współpracy z głogowskimi kamieniarzami, powstało kilkanaście pomników na grobach N.N. Studenci i wykładowcy konsekwentnie, i to nie tylko przed 1 listopada, ale cały rok utrzymują groby w czystości, kupują znicze, kwiaty. W tym roku w akcję zaangażowali się dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomira Lisewska, dr Krzysztof Czapla, dr Adam Bujak, mgr Ewa Pastor oraz studenci I i II roku stacjonarnej pedagogiki (I stopnia), II roku stacjonarnej pedagogiki (II stopnia) oraz I rok nowych mediów. Niemałą cegiełkę do akcji dołożyli członkowie Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego oraz Opiekun i Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. Wspólnie posprzątano groby N.N. na cmentarzach w Brzostowie, Krzepowie i Biechowie.

Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomira Lisewska dziękuje Wszystkim zaangażowanym w akcję, w szczególności Studentom i Podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” za zbiórkę i pracę.

Zdjęcia w Galerii.