Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego prowadzi badania

Członkowie KNSIH, studiujący pedagogikę (I i II stopień), pod kierunkiem profesora Mariana Marcinkowskiego, prowadzą badania dojrzałości neuromotorycznej i lateralizacji u uczniów klas I-III głogowskich szkół podstawowych. Badania mają charakter przesiewowy (służą wstępnej diagnozie). Celem badań jest ustalenie poziomu dojrzałości neuromotorycznej uczniów, stanowiącej jeden ze wskaźników dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzenie badań jest nowym doświadczeniem dla studentów. Już w ubiegłym roku rozpoczęli oni przygotowania merytoryczne do prowadzenia tychże badań i przeprowadzili testy w kilku szkołach.