KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI

Warsztaty dla studentów Instytutu Politechnicznego
W dniu 16 listopada, grupa 20  studentów z Instytutu Politechnicznego z kierunku Automatyka i Robotyka oraz Metalurgia , wzięła udział w Warsztatach organizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zajęcia prowadzili trenerzy i specjaliści firm zlokalizowanych na terenie LSSE.

Całość zajęć, poświęcona była wyrobieniu umiejętności pracy w zespole. Sposób i formy realizacji warsztatów, uświadamiały uczestnikom konieczność podziału zadań przy realizacji każdego postawionego przed nimi celu.  W bardzo przystępnej formie wskazywano na ewentualne niedociągnięcia i błędy jakie uczestnicy popełniali w trakcie zajęć.

Trenerzy prowadzący zajęcia ,podkreślali też konieczność właściwego przemyślenia zarówno sposobu osiągnięcia celu jak i metod oraz środków jakimi można to osiągnąć. W opinii osób biorących udział w zajęciach, pozwalały one uczestnikom zorientować się we własnych predyspozycjach dotyczących pracy zespołowej.
Dla części studentów – stojących przed perspektywą poszukiwania pracy , była to doskonała okazja do zastanowienia się nad koniecznością popracowania nad swoim podejściem do pojęcia KOMPETENCJE, gdyż ich znaczenie jest KOLOSalne.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy, otrzymali drobne upominki ufundowane przez LSSE oraz Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Relacja fotograficzna do obejrzenia w Galerii zdjęć PWSZ w Głogowie.