Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 39

  1. Termin uzupełniających wyborów do Senatu z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora).
  2. Sporządzenie list wyborczych w uzupełniających wyborach do Senatu z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora).
  3. Sporządzenie wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora).

Całość dokumentu: POBIERZ
Załącznik: POBIERZ