Konferencja

„Opieka i wychowanie w świetlicy szkolnej” – to zakres tematyczny i jednocześnie tytuł konferencji naukowej, która 13 kwietnia odbędzie się w Uniwersytecie Zielonogórskim. Specjaliści z zakresu tematyki chcą podkreślić rolę świetlic szkolnych w opiece i procesie wychowania. Konferencja będzie okazją do zapoznania uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz wymiany doświadczeń w zakresie pracy opiekuńczej i wychowawczej realizowanej przez szkolne świetlice.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie  reprezentować będzie
mgr Aleksandra Matusiak, która dla uczestników konferencji poprowadzi warsztaty metodyczne „Zabawy muzyczno-ruchowe w świetlicy szkolnej”.

Program konferencji oraz szczegóły dotyczące zapisów uczestników do pobrania tutaj.