Konferencja

1 kwietnia w godz. Od 9.00 do 16.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się II ogólnopolska konferencja pt.:Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki”organizowana przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Program konferencji znajduje się w poniższym załączniku. Aktualne informacje dot. Konferencji znaleźć można także na stronie: http://www.zpoir.wpps.uz.zgora.pl/?page_id=574

Program
Zgłoszenie