Konkurs recytatorski poświęcony Wisławie Szymborskiej


Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie organizuje VI Konkurs Recytatorski. Twórczość Wisławy Szymborskiej “Niektórzy lubią poezję”. Konkurs adresowany jest do studentów PWSZ oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs odbędzie się 23 marca 2012 r. o godz. 10,00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie przy ulicy Piotra Skargi 5, biblioteka, budynek A.

Dla uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.Uczestnik wybiera jeden wiersz lub fragment prozy (nieprzekraczający 1 strony formatu A4), wpisuje tytuł i autora na Kartę Zgłoszeniową (jeden egzemplarz w załączeniu, można również pobrać w bibliotece PWSZ lub ze strony internetowej: www.pwsz.glogow.pl) i dostarcza ją osobiście do biblioteki PWSZ w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 5 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres: Urszula Zięba, ul. P. Skargi 5, 67 – 200 Głogów, z dopiskiem “Konkurs Recytatorski”) albo elektronicznej ( na adres: zieba@pwsz.glogow.pl ) do dn. 15.03.2012 roku.

Regulamin konkursu do pobrania 
Karta zgłoszeniowa do pobrania