Konwent po pierwszym posiedzeniu

Prezydent Miasta Głogowa Jan Zubowski został przewodniczącym Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Konwentu wybrali także jego zastępcę. Został nim Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz. W Konwencie, oprócz władz Uczelni, zasiadają parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa oraz lokalnych samorządów, naukowcy, reprezentanci wiodących zakładów pracy w regionie, a także przedstawiciele duchowieństwa i organizacji zrzeszających absolwentów PWSZ .

Konwent jest organem doradczym Uczelni. Zgodnie ze Statutem PWSZ, do jego zadań należy wspieranie Uczelni w rozwoju, promowanie jej osiągnięć zarówno w kraju, jak i za granicą,  współpraca z Senatem Uczelni w zakresie wypracowywania kierunków rozwoju oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki w regionie, a także promowanie absolwentów  PWSZ. Konwent jest także platformą wymiany poglądów oraz podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Uczelni
i regionu.