Konwent PWSZ w Głogowie zakończył prace

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się ostatnie spotkanie członków Konwentu Uczelni.

JM Rektor PWSZ w Głogowie zaprosiła członków Konwentu na spotkanie podsumowujące pracę i kończące działalność tego gremium. Wszyscy jego członkowie otrzymali od Pani Rektor specjalne podziękowania za zaangażowanie, dzielenie się doświadczeniami i czas poświęcony sprawom uczelni oraz pamiątkowe upominki.

Konwent był organem doradczym Uczelni. Zgodnie z dotąd obowiązującym Statutem PWSZ, do jego zadań należało wspieranie Uczelni w rozwoju, promowanie jej osiągnięć zarówno w kraju, jak i za granicą,  współpraca z Senatem Uczelni w zakresie wypracowywania kierunków rozwoju oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki w regionie, a także promowanie absolwentów  PWSZ. Konwent był także platformą wymiany poglądów oraz podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Uczelni i regionu.

Galeria LINK

W Konwencie, oprócz władz Uczelni, zasiadali parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych samorządów, naukowcy, reprezentanci placówek medycznych i wiodących zakładów pracy w regionie, a także przedstawiciele duchowieństwa.

Nowa ustawa Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października br. z mocy prawa rozwiązała konwenty wszystkich uczelni.