Leasing i factoring jako źródła finansowania przedsiębiorstw

Studenci kierunku ekonomia (rok II i III) wzięli udział w wykładach, które poprowadzili specjaliści z branży leasingowej. Pan Piotr Gruntkowski – starszy doradca leasingowy BZ WBK Leasing z Wrocławia przedstawił studentom praktyczne korzyści wynikające z leasingu operacyjnego i finansowego oraz pokazał jak za pomocą leasingu można finansować działalność przedsiębiorstwa. Studenci aktywnie brali udział w rozwiązaniu zadania leasingowego. Pani Izabela Urbaniak – Dyrektor BZWBK 3 Oddział w Głogowie, przedstawiła natomiast elementy porównawcze miedzy leasingiem, factoringiem i kredytem. Specjaliści zaproszeni przez wykładowcę Instytutu Ekonomicznego – Ewę Pastor, poprowadzili zajęcia ze studentami
w ramach stosowania dobrych praktyk na uczelni i współpracy z praktykami.