Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2012 “Mimo wszystko – potrafimy”

Jak co roku, 3 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
W tym roku myślą przewodnią obchodów jest hasło: “Mimo wszystko – potrafimy”.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r., z okazji podsumowania Światowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, przyjętego w 1982 r. Zaapelowano wtedy o organizowanie dorocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych, by przypominać jak ważna jest ich pełna integracja z resztą społeczeństwa, oraz by pokazać, jak wielkie z niej wynikają korzyści polityczne, społeczne, ekonomiczne czy kulturalne.

Włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, PWSZw Głogowie czyni starania, aby uświadomić społeczeństwu problemy ludzi niepełnosprawnych, uwrażliwić na ich potrzeby oraz propagowanie programów mających na celu poprawę ich sytuacji, oraz wyrównanie szans życiowych.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu, którego celem jest ukazanie możliwości osób z niepełnosprawnością mimo posiadania przez nich wielu różnorodnych ograniczeń, tym samym likwidowanie stereotypów społecznych.      Zapraszamy już w najbliższy poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00. Przewidujemy na terenie uczelni wystawy prac plastycznych twórców niepełnosprawnych, wykłady i pogadanki.   

Patronat Honorowy:
JM prof. nz. dr hab. Stanisław Czaja, Rektor PWSZ w Głogowie

Organizatorzy:

– Mirosława Krasicka, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych (koordynator)

– dr Jolanta Lipińska-Lokś, opiekun Rady Studentów Niepełnosprawnych

– Joanna Zinkiewicz, przewodnicząca Rady Studentów Niepełnosprawnych

– Ewa Smorawińska, Czesław Starczewski, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział w Głogowie

      

 

 

Kliknij aby powiększyć

Program obchodów
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

„Mimo wszystko – potrafimy”
w PWSZ w Głogowie
3 XII 2012 r.
godz. 10:00 – 14:00
Budynek B – Aula 012

 10:00

uroczyste rozpoczęcie,
wystąpienie dr. hab. prof. nz. Stanisława Czai, Rektora PWSZ w Głogowie

 10:10

Sonda uliczna – Adrianna Leczyk, Mateusz Komperda (Kulturoznawstwo II rok)
mgr Mirosława Krasicka, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
(koordynator)

 10:25

mgr Joanna Toporowicz, ZSZ im. KEN w Głogowie „Mechanik”

 10:35

Czesław Starczewski, Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
Oddział w Głogowie

 10:45

Joanna Zienkiewicz, Przewodnicząca Rady Studentów Niepełnosprawnych,
Drużyna Szpiku przy PWSZ w Głogowie

 10:55

Paulina Jarząbek, Kornelia Głowacka, studentki (pedagogika, III rok)

 11:05

Anna Józefowicz, studentka (grafika I rok)

 

akcje towarzyszące

– wystawa prac plastycznych (łącznik, aula – budynek B)

– pierwsza pomoc (wcześniejsze zapisy, co godzinę, sala 005)

– rejestracja dawców szpiku