Milion złotych dla PWSZ w Głogowie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 milionów złotych trafiło do 15 publicznych uczelni zawodowych w Polsce w ramach II edycji projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Każdego roku, w ramach konkursu wyłaniane są uczelnie, które najlepiej kształcą pod kątem rynku pracy i które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy absolwentów. Listę uczelni, które otrzymały nagrodę ogłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, podczas uroczystości, która odbyła się 7 lutego 2020 roku w gmachu MNiSW.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie znalazła się wśród 15 najlepszych uczelni zawodowych w Polsce, otrzymując tym samym nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Premia finansowa zostanie wypłacona w formie subwencji, która zapewni elastyczność w dysponowaniu środkami. Tegoroczni zwycięzcy, w tym PWSZ w Głogowie, zostali wyłonieni w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Tego typu nagroda to wspaniałe wyróżnienie i możliwość przeznaczenia funduszy na cele, które podniosą jakość kształcenia.