“Moda na wolontariat” – konferencja w PWSZ

Blisko 80 osób wzięło udział w konferencji „Moda na wolontariat? – perspektywy i trudności w rozwoju wolontariatu lokalnego”, która odbyła się dziś w PWSZ. Ideą konferencji była m.in. wymiana doświadczeń i informacji, wypracowanie nowych form działań wolontarystycznych oraz nawiązanie współpracy z nowymi osobami. Z zaproszenia do udziału skorzystało wiele głogowskich instytucji i organizacji oraz większość szkół – od podstawowych po ponadginazjalne.

Konferencja odbyła się w formie open space. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy warsztatowe, w których pracowali nad konkretnymi zadaniami. Dzięki temu każdy wolontariusz mógł nauczyć się tego, jak przejmować inicjatywę oraz poznać narzędzia konieczne do realizacji własnych pomysłów. Głównym organizatorem konferencji było Wrocławskiego Centrum Wolontariatu. Współorganizatorami byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.