Nowa pracownia

Warunki kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie stale są podnoszone. Uczelnia właśnie wzbogaciła się o nową, profesjonalną pracownię. To Pracownia Biomedycyny i Edukacji Zdrowotnej, która jest niezbędna dla zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia, głównie na kierunkach pedagogicznych. Wiedza dotycząca biologicznych właściwości człowieka, jego rozwoju i indywidualnego zróżnicowania jest podstawą studiów pedagogicznych i tylko w oparciu o nią można tłumaczyć prawidłowości rozwoju psychicznego, społecznego i kulturowego człowieka oraz wyposażać studentów w umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej.

Zorganizowanie pracowni wsparła Fundacja Polska Miedź, która przekazała na ten cel darowiznę w wysokości 15 tys. zł. Środki te pozwoliły na zakup  nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu laboratoryjnego. Pracownia dysponuje anatomicznymi modelami, planszami dydaktycznymi oraz fachową literaturą. Na jej wyposażeniu znalazł się profesjonalny mikroskop z kamerą oraz rzutnik pisma na foliogramy. Nowoczesna pracownia pozwoli nie tylko na nauczanie na najwyższym poziomie, ale także na prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń z zakresu nauk o zdrowiu, dzięki czemu służyć będzie nie tylko studentom, ale także innym mieszkańcom regionu.