Nowa publikacja

W ostatnich dniach ukazała się następna publikacja Wydawnictwa PWSZ w Głogowie. Jest to skrypt dla studentów pedagogiki, którego autorami są wykładowcy  – prof. Tadeusz Mróz oraz dr Małgorzata Siwińska. Tytuł publikacji – Empiryczne prace dyplomowe na studiach pedagogicznych. Jest to książka łącząca węzłowe zagadnienia metodologii
i praktyki społecznej w zakresie naukowego przygotowania i pisania empirycznych prac dyplomowych z pedagogiki.

Praca składa się z dwóch, ściśle powiązanych i wzajemnie uzupełniających się części. W pierwszej ukazane zostały węzłowe problemy naukowe i prakseologiczne związane z przygotowaniem i pisaniem empirycznych prac dyplomowych. W części drugiej pracy znajduje się, bardzo przydatny dla autorów prac,  słownik wybranych terminów metodologicznych.

Publikacja jest dostępna w cenie 14 zł. Można ją nabyć:

  • Osobiście w Bibliotece PWSZ w Głogowie ul. P. Skargi 5 67-200 Głogów
  • Zamówić mail: wydawnictwo@pwsz.glogow.pl (cena zostaje powiększona o koszty przesyłki)
  • Zamówić telefonicznie: 76 8320422