Nowe doświadczenia, nowa wiedza

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie stawia na doświadczenie i praktyczne umiejętności. Wiedzą o tym studenci uczelni, którzy oprócz dużej ilości zajęć praktycznych uczestniczą także w licznych wyjazdach dydaktycznych.  Studenci III rok kierunku Metalurgia – specjalność Zaawansowane technologie wytwarzania – wraz z dr inż. Katarzyną Pantoł właśnie uczestniczyli w takim wyjeździe.

W ramach zajęć odwiedzili  nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie w woj. lubuskim. Studenci zapoznali się z technologią zastosowaną w zakładzie, zapoznali się z procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, począwszy od wejścia do końcowego produktu. Zapoznali się też ze działaniem maszyn z linii technologicznej, separatora, sita bębnowego oraz kompostowni, poznali sposób wytwarzania paliw gazowych i odzysku surowców z materiałów segregowanych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie powstał w 2015 roku. Rocznie przetwarza 72 tys. ton odpadów. Dzięki zastosowanym technologiom ponad 60% odzyskuje się tu jako surowce wtórne i kompost w przypadku odpadów biologicznych i zielonych. Działalność zakładu znacząco wpływa na poprawę stanu środowiska w tym rejonie woj. lubuskiego.

Uczestnicy wyjazdu dydaktycznego serdecznie dziękują pani Agnieszce Michałowskiej – specjaliście ds. edukacji ekologicznej oraz panu Michałowi Szczotce – specjaliście ds ochrony środowiska za umożliwienie zwiedzania Zakładu w Marszowie.