Nowe kontakty – tym razem w Czechach

Nasi dydaktycy wrócili z Czech, gdzie uczestniczyli w International Staff Training Week, czyli w trwającym pięć dni spotkaniu zrzeszającym przedstawicieli wybranych uczelni. Spotkanie odbyło się w Uniwersytecie w Pardubicach, jego celem była promocja szkolnictwa wyższego i nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych w ramach wymian studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych przy wykorzystaniu funduszy programu Erasmus+. Głogowską PWSZ reprezentowali: dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz mgr Małgorzata Komorowska – lektor języka angielskiego Studium Języków Obcych PWSZ w Głogowie. W spotkaniach wzięli udział reprezentanci szkół wyższych z: Hiszpanii, Włoch, Grecji, Polski, Węgier, Rumunii, a nawet odległej Japonii.

Program pięciodniowego pobytu był bardzo urozmaicony.  Każda z przybyłych delegacji miała czas na przedstawienie swojej uczelni w formie prezentacji multimedialnej. Podczas sesji, warsztatów i wykładów dyskutowano o projektach wzajemnej współpracy dotyczących mobilności, współczesnych form szkoleniowych i dydaktycznych, także pod kątem osób niepełnosprawnych. Była też okazja do poznania podstaw języka czeskiego, a także ciekawy program kulturalny.

Galerię zdjęć oraz obszerną relację z pobytu w Pardubicach przeczytacie tu