Nowe studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie poszerza swoją ofertę edukacyjną. W odpowiedzi na potrzeby środowiska, otwieramy nabór na studia podyplomowe LOGOPEDIA. Nasza oferta kierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia prowadzone w trybie zaocznym trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem uprawnień logopedy oświatowego lub logopedy. Absolwenci tych studiów mogą podejmować pracę w przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych, szkołach podstawowych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, w klinikach i oddziałach szpitalnych leczących dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy. Szczegółowe informacje znaleźć można na naszej stronie w zakładce Studia Podyplomowe oraz pod numerem telefonu 76 832 04 32.