NOWOŚĆ – „Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku”/ Krzysztof Czapla

„Książka stanowi ukoronowanie dziesięcioletnich badań nad problematyką plemienną Dziadoszan i zostaje oddana w ręce czytelnika, z okazji, jakże ważnego wydarzenia dla Głogowa, jakim jest X-lecie PWSZ w Głogowie. (…)

Głównym zadaniem niniejszej pracy jest próba odtworzenia osadnictwa wczesnośredniowiecznego okresu plemiennego w rejonie położonym na pograniczu Niziny Południowowielkopolskiej i Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego. Administracyjnie znajduje się on dzisiaj w północnej części województwa dolnośląskiego i południowo-wschodniej części lubuskiego. Zasadniczymi elementami morfologicznymi omawianego obszaru są: Wzgórza Dalkowskie, Pradolina Głogowska oraz zachodnia część Wysoczyzny Leszczyńskiej. Naturalną osią regionu jest Odra w swym środkowym biegu między Ścinawą
a Nową Solą. Obszar ten należy więc do szeroko pojętej okolicy Głogowa, czyli ziemi należącej niegdyś do plemienia Dziadoszan”.

 

                                                                                                          /Krzysztof Czapla/

Do nabycia w Bibliotece PWSZ w Głogowie 

Cena – 28 zł.