Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oferuje 

bezpłatne studia dzienne w systemie elastycznym !!!

To system studiów pozwalający pogodzić naukę z inną aktywnością, np. pracą zawodową, opieką nad dzieckiem czy studiami na drugim kierunku – także bezpłatnym. 

Plan zajęć dostosowany jest do możliwości organizacyjnych studentów.
Zajęcia odbywają się
3-4 razy w tygodniu, w dni powszednie, po godzinie 15.30.  

Przyjdź, poznaj szczegóły !  
Skorzystaj z możliwości, jakie daje elastyczna forma studiów.