Nowość wydawnicza dla studentów pedagogiki

Pod koniec listopada tego roku została wydana kolejna publikacja – Edukacja zdrowotna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Skrypt dla studentów, której autorkami są dr Mirosława Nyczaj-Drąg oraz dr Anetta Soroka-Fedorczuk. Publikacja została dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Skrypt składa się z dwóch części – teoretycznej i metodycznej. Drugą część skryptu stanowią konspekty zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, które są zaprojektowane przez studentów.

Adresatami nowej publikacji są studenci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele przedszkoli i szkół oraz rodzice. Może być też wykorzystana przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z elementarnej edukacji zdrowotnej. Recenzentem publikacji jest prof. Bożena Muchacka. Poniżej fragment recenzji.

„Dobre zdrowie jest warunkiem realizacji indywidualnych potrzeb i jest potrzebne do pełnego rozwijania aktywności we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Jednak   współczesny styl życia, odżywiania się, stan środowiska przyrodniczego, poziom opieki zdrowotnej a także niewystarczająca promocja zdrowia niekorzystnie wpływają na zdrowie ludzi, jego poprawę i utrzymanie. Dlatego też bardzo ważna jest dobra edukacja zdrowotna od najwcześniejszych lat życia, dzięki której dzieci mogłyby zrozumieć potrzebę rozwijania w nich nawyków i postaw zdrowotnych dających możliwość dobrego funkcjonowania we wszystkich obszarach swojego życia.  Potrzebę tę zauważyły Autorki (…) książki, którą adresują przede wszystkim do studentów specjalności nauczycielskiej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poszukujących wiedzy i umiejętności związanych z edukacją zdrowotną dziecka”

Książka jest do nabycia w Bibliotece Uczelnianej.
Cena 1 egz. dla studentów PWSZ w Głogowie – 15 zł., dla pozostałych osób – 18 zł. Można ją również zakupić, wpłacając należną kwotę na konto Uczelni. Szczegółowe informacje TUTAJ