Nudzie mówią NIE! P(o!)tyczki językowe studentów pedagogiki

Na kulturze języka nie ma miejsca na nudę! 18 stycznia studenci I roku pedagogiki podsumowali cykl zajęć z kultury języka, prowadzonych przez dra Jakuba Rawskiego. W ciekawej, oryginalnej, inspirującej formie powtórzono zagadnienia z fleksji, frazeologii, grzeczności i poprawności językowej. Były quizy, krzyżówki, rebusy, wykreślanki, a nawet teleturnieje. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, a studenci wraz z wykładowcą łączyli przyjemne z pożytecznym, czyli zabawę z nauką. Dyrektor Instytutu Humanistycznego wszystkim swoim Pracownikom i Studentom radzi, aby obejrzeli zdjęcia z zajęć i nudzie powiedzieli NIE! Zdjęcia w Galerii.