O KAS, obrocie towarowym, kodeksie celnym i nie tylko

Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej po reformie od dnia 01 marca 2017 roku – to główny temat wykładu połączonego z zajęciami warsztatowymi, w których wzięli udział studenci PWSZ w Głogowie – II rok kierunku Finanse i Rachunkowość. Mgr Janusz Tomaszkiewicz, kierownik Wydziału Administracji Skarbowej (dawniej Izba Celna) z Wrocławia w czasie spotkania przedstawił zadania KAS i jej organy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą, regulacje prawne krajowe i unijne, unijny kodeks celny oraz procedury celne występujące w handlu z krajami erga omnes (kraje trzecie).

Studenci PWSZ w Głogowie mogą cyklicznie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i wykładach wykraczających poza zajęcia przewidziane programem studiów. Dzięki temu maja okazję do pogłębiania swojej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych umiejętności.