Owocna współpraca między PWSZ w Głogowie  i Zespołem Szkół Politechnicznych w Głogowie

Zespół Szkół Politechnicznych opuszcza kolejna grupa absolwentów. W dniu rozdania świadectw ukończenia szkoły, grupa absolwentów z klasy o specjalności mechatroniki i elektrotechniki, odebrała Certyfikaty, potwierdzające przygotowanie zawodowe z zakresu budowy i stosowania w praktyce przemysłowej serwonapędów firmy ESTUN. W imieniu Firmy Multiprojekt, certyfikaty wręczył dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie – dr inż. Paweł Modzel

Dzięki realnej współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie i Zespołem Szkół Politechnicznych w Głogowie, w ostatnich dniach zajęć szkolnych , grupa uczniów z klas maturalnych pogłębiała swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie szkolenia, jakie na terenie PWSZ, specjalnie dla nich przeprowadziła krakowska firma MULTIPROJEKT.

Szkolenie to, pozwoliło na praktyczne poznanie sprzętu i  zwiększenie zakresu wiedzy zawodowej absolwentów. Spotkanie z uczniami na terenie Uczelni dało też uczestnikom szkolenia pewien przedsmak bycia studentem. Wiele zajęć realizowanych w pracowniach PWSZ w Głogowie odbywa się w  zbliżonej formie i z wykorzystaniem podobnych zestawów dydaktycznych. Ponadto Uczelnia, w ramach swojej współpracy z firmami oferującymi różnorodny sprzęt, organizuje certyfikowane szkolenia dla swoich studentów. Dokumenty te są cennym nabytkiem, który często staje się przydatny choćby w procesie ubiegania się o pracę. Bardzo często , pracodawcy zwracają uwagę na dodatkowe kwalifikacje kandydatów. Sam fakt aktywnego uczestnictwa w szkoleniach zawodowych zwraca uwagę rekrutujących gdyż  dobrze świadczy o zaangażowaniu  kandydata. Te same kryteria dotyczą też kandydatów do pracy z dyplomem licencjata czy inżyniera.

Warto dodać, że podobne szkolenie, w nieco bardziej rozszerzonej formie, firma Multiprojekt przeprowadziła dla studentów PWSZ.

Dzięki coraz bardziej owocnej współpracy z lokalnymi pracodawcami i firmami, Uczelnia pomaga swoim studentom i absolwentom w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i uprawnień bardzo przydatnych w ich przyszłej pracy zawodowej.