Pedagogika w praktyce

Profil praktyczny oznacza nabywanie konkretnych umiejętności, o czym doskonale wiedzą wykładowcy i studenci. W Instytucie Humanistycznym praktyczne zajęcia podczas ćwiczeń to codzienność. Potwierdzają to publikowane materiały studentów nowych mediów. W piątek dyrektor instytutu odwiedziła pedagogikę. Studentki II roku podczas ćwiczeń z przedmiotu prowadzenie zajęć świetlicowych, kulturalno-oświatowych dla różnych grup wiekowych z mgr Aleksandrą Matusiak-Kujawską uczyły się, jak ciekawie takie zajęcia można prowadzić. Same chyba też nieźle się bawiły, co można zobaczyć na zdjęciach w Galerii.