Pedagogika ze świątecznym światełkiem pamięci

Jak co roku, od kilku lat, studenci i wykładowcy Instytutu  Humanistycznego zadbali o groby osób nieznanych. Kilkanaście dni temu dyrektor instytutu, dr Sławomira Lisewska  odwiedziła i uporządkowała groby N.N. na cmentarzu w Brzostowie, a we wtorek studenci pedagogiki wraz z dr. Adamem Bujakiem zapalili światełka pamięci na cmentarzach w Krzepowie i prawie zapomnianym cmentarzu na Biechowie. Z kolei pierwszy rok pedagogiki stacjonarnej zrobił zbiórkę na kwiaty, które wkrótce zostaną zakupione. Powstaną z nich nagrobne kompozycje. Dyrektor Instytutu Humanistycznego i studenci pedagogiki zachęcają wszystkich pracowników i studentów do włączenia się w trwającą kilka lat akcję porządkowania grobów N.N.; akcję, w wyniku której powstało kilkanaście pomników i uporządkowano wiele grobów osób nieznanych. Znicze, kwiaty itd. można cały rok przynosić. Informacja u dyrektor Instytutu Humanistycznego lub Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego.