Instytut Politechniczny

Kierunek i rodzaj rok I rok II rok III rok IV
Metalurgia – stacjonarne [pobierz] [pobierz] [pobierz] [pobierz]
Metalurgia – niestacjonarne [pobierz]
Automatyka i robotyka – stacjonarne [pobierz] [pobierz] [pobierz] [pobierz]
Automatyka i robotyka – niestacjonarne [pobierz] [pobierz] [pobierz]

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją od soboty 17 października zajęcia dydaktyczne (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe) odbywać się będą w formie zdalnej. Wyjątkiem są zajęcia praktyczne – szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższym czasie.