Podpisano porozumienie trójstronne

Dnia 19 grudnia b.r. w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie podpisano porozumienie trójstronne pomiędzy reprezentantem na Polskę Grupy Finansowej Sparkasse Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji Grupy Sparkasse we Frankfurcie/Odrą reprezentowanym przez dyrektora biura Mario Quasta, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Stanisława Czaję oraz Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie reprezentowaną przez dr Izabellę Ewę Cech prezesa Fundacji.

W ramach współpracy trójstronnej zostaje podpisane porozumienie ramowe o współpracy trzech instytucji w zakresie:

  1. Realizacji prac naukowo-badawczych, wykonywania analiz, ekspertyz oraz konsultacji w obszarze działania Grupy Finansowej Sparkasse i Fundacji,
  2. Udoskonalania procesów produkcyjnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
  3. Prowadzenia badań i analiz ekonomicznych, określania nowych trendów
    w stosowanych technologiach oraz marketingu
  4. Uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, praktyk studenckich i innych prac naukowo-badawczych,
  5. Organizowania wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i konferencji naukowych oraz działań i współpracy w ramach HR,
  6. Wspólnego występowania o finansowanie z funduszy zewnętrznych, programów ministerialnych oraz innych źródeł – wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeń.

Na bazie tego porozumienia, w tym samym dniu, podpisano umowę o realizację projektu “Zrównoważony system finansowy na terenie Niemiec” adresowanego do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. W ramach realizowanego trójstronnego projektu studenci będą mogli poznać tajniki działania niemieckiego systemu finansowego, w tym bankowego oraz porównać go z systemem polskim. Projekt realizowany będzie w dwóch językach: niemieckim i angielskim.

W ramach porozumienia studenci PWSZ w Głogowie będą mogli zapoznać się oraz doskonalić specyficzny język finansowy, a tym samym odbyć praktyki na terenie Niemiec
w oddziałach Grupy Sparkasse. Porozumienie takie jest jednym z nielicznych międzynarodowych porozumień uczelni ze światem biznesu wspomagającym proces kształcenia studentów oraz umożliwiającym im dostęp do globalnych rozwiązań finansowych potrzebnych przyszłemu absolwentowi.  Zgodnie z misją uczelni stwarzamy studentom możliwość pozyskiwania wiedzy w warunkach lokalnych na poziomie globalnym.

“Dzięki temu porozumieniu będziemy mogli zapraszać z wykładami docentów Sparkasse, którzy przekażą naszym studentom wiedzę bezpośrednio z rynku niemieckiego. Dodatkowo porozumienie to umożliwi naszym studentom możliwość pozyskania ciekawych miejsc praktyk a wykładowcom realizację ciekawych projektów z partnerem międzynarodowym” – stwierdziła prezes Fundacji Izabella Ewa Cech.

“Studenci polscy są bardziej otwarci aniżeli studenci niemieccy a naszym klientom musimy zaoferować nie tylko usługi i produkty finansowe, lecz także i wykwalifikowaną kadrę, na którą  czekają firmy niemieckie. Obecnie realizowany jest projekt dla niemieckiego przedsiębiorcy na terenie Polski w zakresie energii odnawialnej a realizacją tego projektu zajmują się polscy studenci. Liczymy, że także i w Głogowie pozyskamy kadrę dla naszych klientów znającą zarówno realia polskie jak i niemieckie” – kontynuował Mario Quast dyrekto Polsko-Niemieckiego Biura Kooperacji Grupy Sparkasse.

“Jesteśmy otwarci na wszelką realizację współpracy i dzięki tej umowie mamy nadzieje, że przyciągniemy do współpracy także i innych przedsiębiorców z regionu, którym możemy zaoferować swoją pomoc w realizacji ich projektów. Dalej będziemy umiędzynaradawiać naszą uczelnię” – dokończył Rektor prof. dr hab Stanisław Czaja.

Goście mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną uczelni oraz poznać się z wysokością poczynionych inwestycji na rozwój szkoły. Z zadowoleniem partnerzy niemieccy przyjęli warunki panujące na uczelni, które umożliwiają konkurowanie głogowskiej szkoły z  innymi europejskimi uczelniami i czekają na absolwentów pragnących działać na rynku polsko-niemieckim.  

Charakter uczelni oraz jej regionalność i indywidualne podejście do studenta umożliwiają wprowadzenie projektów dokształcających i doskonalących ich wiedzę. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Studenci kształcą sie w trzech instytutach: ekonomicznym, humanistycznym oraz politechnicznym. Projekty realizowane pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego,  który kształci studentów na kierunku ekonomia w specjalnościach: rachunkowość, menadżer administracji publicznej oraz przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe.

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Głogowa ma za cel wspieranie działalności społecznej, samorządowej, naukowej i oświatowej, rozwoju przedsiębiorczości prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji innowacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa, przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych w działania, które sprzyjają szybkiemu
i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad zrównoważonego rozwoju państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Grupa Finansowa Sparkasse jest jedną z najstarszych instytucji finansowych działających na terenie Niemiec a obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych na terenie Niemiec z 50% udziałem w rynku finansowym. Grupa Sparkasse oferuje wszelkiego rodzaju usługi i produkty finansowe( kredyty, leasing, poręczenia, nieruchomości itd), kierowane dla szerokiego grona odbiorców od osób fizycznych, przez przedsiębiorców, gminy i komuny oraz klientów instytucjonalnych.  Na terenie samych Niemiec działa pond 420 oddziałów Sparkasse a Grupa Sparkasse aktywna jest w wielu krajach Europy. Polsko- Niemieckie Biuro Kooperacji Grupy Sparkasse zostało utworzone w roku 2000, którego celem jest wspieranie aktywności niemieckich klientów grupy Sparkasse na terenie Polski oraz pomocy polskim przedsiębiorcom wybierającym się na rynek niemiecki. Biuro to otwiera od 1 stycznia 2013 roku przedstawicielstwo w Warszawie mające na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw udających się na rynek niemiecki.

Dodatkowe informacje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie – Instytut Ekonomiczny  rektorat@pwsz.glogow.pl,   rusak@pwsz.glogow.pl

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju  info@fiizr.org.pl

Polsko-Niemieckie Biuro Kooperacyjne Sparkasse   m.quast@s-koop.de