Porozumienia z lokalnymi samorządami

Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie ze środowiskiem lokalnym wkracza na nowe płaszczyzny działań. W Sali Senackiej odbyło się spotkanie władz Uczelni i kierownictwa Pracowni Badań Regionalnych PWSZ w Głogowie z przedstawicielami samorządów lokalnych z terenu Ziemi Głogowskiej.
Podczas spotkania strony podpisały porozumienia o współpracy, która zakłada wykorzystanie potencjału naukowego Uczelni dla zaspokajania potrzeb samorządów.

Mamy stabilną kadrę, która chce działać naukowo i prowadzić badania. Duży potencjał drzemie także w naszych studentach – powiedziała podczas spotkania Rektor Uczelni, dr Katarzyna Rusak.

Ościenne gminy nie będą już musiały zatrudniać firm zewnętrznych podczas przygotowywania różnego rodzaju badań, opracowań, monografii, itp. Dzięki podpisanym porozumieniom, wsparcia w tym zakresie udzieli im bowiem Pracownia Badań Regionalnych  PWSZ w Głogowie

Bardzo cieszę się, że głogowska uczelnia chce się dzielić z samorządami swoim potencjałem naukowym. Mam nadzieję, że w Pracowni powstanie wiele ciekawych opracowań – powiedział Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.