Porozumienie o współpracy

Nasza Uczelnia będzie wspierać gimnazjalistów w ich wszechstronnym rozwoju. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler, w myśl którego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Gimnazjum nr 2 będą wspólnie realizować przedsięwzięcia edukacyjne. W szczególności będą to zajęcia dydaktyczne, konferencje naukowe, różnego rodzaju akcje i szkolenia, a także konkursy, olimpiady przedmiotowe, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykłady i zajęcia dla uczniów Gimnazjum. Celem podjętej współpracy jest upowszechnianie nauk ścisłych wśród młodzieży gimnazjalnej oraz umożliwienie uzdolnionym uczniom rozwijania wiedzy w zakresie takich dziedzin jak matematyka, informatyka, ekonomia i przedsiębiorczość. To już druga taka umowa o współpracy. Wiosną Uczelnia podpisała podobne porozumienie z Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Na jego mocy PWSZ  objęła patronatem jedną z klas Gimnazjum, dzięki czemu jej uczniowie będą mogli  rozwijać swoją wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii.